неделя, 17 февруари 2008 г.

Nokia е на наша страна

Малко след като гиганта в gsm-комуникациите Nokia разработи и пусна на пазара изцяло екологчния 3110 Evolve Eco, компанията вече планува пускането на втори модел , който също да доптинася за опазването на околната среда и неговото име ще бъде Eco Sensor. Той не само ще бъде направен от екологични материали,но и ще се грижи за притежателя си. Телефонът ще бъде снабден с множество устройства като : детектор за измерването на атмосферните газове,детектор за ултавиолетова радиация, детектори за сърдечен ритъм и нивото на шум, сензор за отмосферно налягане ,сензор за температура и други. Този телефон може да е само прекрасна идея , но се надяваме в скоро време да го видим като реализирана такава.

вторник, 5 февруари 2008 г.

Завръщането на черния лешояд

Черен лешояд от Гърция беше изпратен в Спасителния център на “Зелени Балкани” в Стара Загора.
Лешоядът не може да бъде пуснат обратно в дивата природа поради стари травми,но специалистите решиха да го включат в програма за изкуствено размножаване.Предстои генетичен тест, за да се определи полът на птицата и да й се търси партньор от Гърция или Испания, където са последните местообитания в Европа на този вид птици.Черният лешояд е световно застрашен вид. Последното гнездо на тази птица в България беше открито от “Зелени Балкани” през 1993 г. Единственото находище на хранещи се и скитащи птици е в Източните Родопи. Природозащитниците се надяват чрез изкуствено размножаване величествената птица отново да се среща и в нашата страна.

Източник на информацията: http://www.rodopipress.com/