сряда, 28 ноември 2007 г.

Червената книга на България

Червената Книга на България е списък със застрашени,изчезващи и изчезнали биологични видове, които обитават територията на България. Тя се състои в 2 тома : 1.Растения и 2. Животни.
До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специалнен знак - лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените - червен, а за редките - жълт.
Подготвя се второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2007 г.) .То ще съдържа трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете.
Снимка: Globe Rescue & Friends