събота, 8 декември 2007 г.

Сменете Вашата крушка

Това, което виждате на снимката е една енергоспестяваща крушка. Каква е ползата от нея? Всеизвестно е, че най-големите емисии на CO2 в атмосферата са причинени от производството на електроенергия за градовете. Тези крушки изразходват 80% по-малко електроенергия от обикновените, кръгли крушки. Цената им в момента е около 10 лева за един брой. Ползата от тях няма да е само за околната среда, но и за Вашия бюджет, защото при смяна на всички крушки във Вашия дом , сметката Ви за изразходвана електроенергия ще е чувствително по малка. Също така една такава крушка ще работи 6000 часа, а една обикновена крушка само 1000 часа. За тези 6 крушки Вие ще платите около 17 лева. Купете енергоспестяващи крушки за Вашия дом, бъдете разумни и в същото време полезни за природата!